آفتاب

در انتخابات ۱۴۰۰ معجزه می شود؟ایسنا نوشت:نماینده پیشین مجلس گفت: کسب آرای اصلاح طلبان و اصولگرایان با شعار فراجناحی شبیه معجزه است.

ابراهیم نکو، اظهار کرد: انتخابات ۱۴۰۰ ، انتخابات پر رمز و رازی خواهد بود، اینکه چه افرادی می توانند اجماعی در جامع امروز تشکیل داده و چه کسی با شعار فرا جناحی ومعتدل می تواند آرایی از اصلاح طلبان و اصولگرایان را کسب کند غیر قابل پیش بینی است، اگر چنین اتفاقی بیافتد شبیه معجزه است.

وی ادامه داد: اصلاح طلبان با ناکامی هایی مواجهه شدند که خودشان دوست نداشتند و از سوی دیگر با عملکرد ضعیفشان در انتقاد دولت نتوانستند سبد رای خوبی را برای آینده خود حفظ کنند.

این فعال سیاسی گفت: حالا حضور فردی به عنوان کاندیدا با این گرایش که بخواهد رای دو جناح اصلاحات و اصولگرا را داشته باشد نشدنی است.

وی افزود: اصلاح طلبان دیگر حرف شنوی از بزرگان این جریان نخواهد داشت. حالا اگر چنین فردی وجود داشته باشد که هنوز اصلاح طلبان به او اعتماد کنند، اصولگرایان آن نامزد انتخاباتی را حذف خواهند کرد. این اشکالات در انتخابات آتی وجود خواهد داشت .

نکو تصریح کرد: کسی که بخواهد رای خوبی را داشته باشد باید بتواند با تاکتیک‌ها و استراتژی های جدید و قابل درک برای مردم به صحنه بیاید. کاندیدایی که مبهم عمل کند نقشه راه نداشته باشد و فقط شعار بدهد جایی در انتخابات اتی نخواهد داشت.

وی در پایان گفت: انتخابات آتی روی خوشی به شعارهایی انتخاباتی نشان نخواهند داد. اصلاح طلبان و اصولگرایان هیچ کدام شانس موفقیت در ۱۴۰۰ را نخواهند داشت مگر آنکه تدبیر و ابتکار نوینی در عرصه سیاسی به خرج بدهند.


وبگردی