آفتاب

نحوه حضور کلاس اولی ها در مدارس با بازگشایی مدارسمعاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برای کلاس اولی ها برنامه های خاصی داریم گفت: اگر وضعیت منطقه قرمز باشد کلاسی به آن معنا که تعداد زیادی دانش آموز در آن حضور داشته باشند نخواهیم داشت، اما اینکه هر دو یا سه دانش آموز همراه خانواده بیایند و معلم شان را بشناسند لازم است. برای کلاس اولی ها چنین برنامه ای داریم.

ایسنا: رضوان حکیم زاده در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره آخرین وضعیت بازگشایی مدارس و درباره ابهامات موجود برای بازگشایی مدارس با توجه به وضعیت سه گانه قرمز، سفید و زرد اظهار کرد: ابهامات تا حدودی طبیعی است از قبل تجربه این چنینی نداشته ایم که سال تحصیلی را در در چنین شرایطی آغاز کنیم.

وی افزود: سال گذشته دوسوم سال تحصیلی را پشت سر گذاشته بودیم که مدارس تعطیل شد اما امسال از ابتدا در چنین شرایطی به سر می بریم. سعی ما این بوده ابهامات را تبیین کنیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه جریان آموزش از پانزدهم شهریور ماه آغاز می شود گفت: منظور ما این است که با توجه به شرایطی که وجود دارد و بر اساس تقسیم بندی که مناطق دارند ممکن است نوع آموزشی که ارائه می دهیم متفاوت باشد اما ما برای همه دانش آموزان آموزش را در این روز شروع می کنیم.

حکیم زاده ادامه داد: البته برای ۱۵ روز اول مدارس برنامه خاصی داریم.

وی با اشاره به مناطق سه گانه گفت: مناطق سفید عمدتا مناطق کم جمعیت هستند. در روستاها و مناطق عشایری و دوردست مدارسی داریم که عمدتا زیر ۵۰ دانش آموز دارند و اینها با رعایت پروتکل های بهداشتی آموزش ها را به صورت حضوری دریافت می کنند.با توجه به اینکه ممکن است در بسیاری از این مناطق زیرساخت های فناوری نیز وجود نداشته باشد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در مناطق زرد آموزش های ما ترکیبی خواهد بود و آموزش مجازی و حضوری توامان دنبال می شود اما در مناطق قرمز آموزش ها عمدتا بر بستر مجازی خواهد بود.

حکیم زاده با اشاره به کلاس اولی ها گفت: کلاس اولی ها شرایط ویژه ای دارند و هنوز مدرسه را تجربه نکرده اند. تصور کنید بخواهیم به کودکی شش سال تمام که تصوری از مدرسه ندارد بگوییم باید از طریق گوشی و تبلت درس و مدرسه را شروع کند. کشورهای دیگر را نیز بررسی کردیم؛ بازگشایی ها برای این گروه زودتر انجام  شده و تا جای امکان حضوری بوده است.

وی افزود: ما هم برای کلاس اولی ها برنامه های خاصی داریم. سلامتی شان در اولویت است. اگر وضعیت منطقه قرمز باشد کلاسی به آن معنا که تعداد زیادی دانش آموز در آن حضور داشته باشند نخواهیم داشت، اما اینکه هر دو یا سه دانش آموز همراه خانواده بیایند و معلم شان را بشناسند لازم است. برای کلاس اولی ها چنین برنامه ای داریم. البته ورودی پایه های دیگر که به مدارس جدید می روند هم شرایط این چنینی دارند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره آموزش ترکیبی در وضعیت زرد گفت: اختیاراتی را به شورای مدارس دادیم که بتوانند با مشارکت خانواده ها درباره روال آموزش تصمیم گیری کنند. معلمان می توانند برخی فعالیت ها را در فضای مجازی و برخی را به صورت حضوری انجام دهند. مدرسه تلویزیونی نیز یکی از بسترهای مهم آموزشی ماست به ویژه برای مناطق دوردست.

حکیم زاده درباره گروه بندی  دانش آموزان و تکرار دوباره محتوا از سوی معلمان در فضای مجازی و کمبود زمان برای چنین کاری گفت: راجع به گروه بندی دانش آموزان، معلمان می توانند با توجه به اختیاراتی که به شورای مدرسه داده شده است تصمیم بگیرند.
وبگردی