آفتاب

توزیع سیمکارتهای ایمن (شاد) برای دانش آموزان / مدارس مناطق قرمز تعطیل نیستندوزیر آموزش و پرورش به درک کامل موقعیتی که اکنون در آن قرار گرفته ایم تاکید کرد و گفت: با پدیده غافلگیرکننده ای روبرو شدیم که همه مناسبات اجتماعی را تحت الشعاع قرار داد و از جمله آنها آموزش بود. در ادبیات جهانی از آموزش در این روزها تحت عنوان آموزش در بحران یاد می کنند. هیچ تصویری از آینده بیماری نداریم و در شرایط عدم قطیت کامل حرکت می کنیم.

ایسنا: محسن حاجی میرزایی در آیین افتتاح سی‌ و چهارمین اجلاس روسا و مدیران آموزش ‌و پرورش سراسر کشورکه به صورت مجازی از دقایقی پیش آغاز شد با بیان اینکه مشاغل در جامعه فراوان و متنوع اند اما در میان آنها معلمی شغلی است که با انسان ها سروکار دارد افزود: این کار به اتصال به وحی نیاز دارد و با انزال کتب انجام می شود و استمرار کار انبیای الهی است.


وی افزود: این کار بسیار با اهمیت و درعین حال سنگین و خطیر است. ما در یک مسئولیت بسیار خطیر قرار گرفته ایم و قادر نخواهیم بود شکر این نعمتِ خدمت در این عرصه ناب که نصیب ما شده است را به جا بیاوریم. باید این فرصت را غنیمت شمرد و به درستی درک کرد و به کار گرفت.


وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر به دنبال فرصت های از دست رفته ای باشیم که اندوهبار است، یکی از فرصت های مهمی که از دست دادن و تباه کردن آن با حسرت دائمی همراه  خواهد بود همین فرصتی است که در اختیار ما قرار گرفته است گفت: بار سنگینی به دوش ما گذاشته شده است.


حاجی میرزایی افزود: خانواده ها عزیزترین سرمایه های خود را به امانت به دست ما سپرده اند. از خداوند با تمام وجود مسئلت کنیم که درک این موقعیت را نصیب ما کند. معلمی را یک کار اداری تلقی نکنید. مناسبات کار اداری در اینجا حاکم نیست . اینجا عرصه دیگری است.


وی به درک کامل موقعیتی که اکنون در آن قرار گرفته ایم تاکید کرد و گفت: با پدیده غافلگیرکننده ای روبرو شدیم که همه مناسبات اجتماعی را تحت الشعاع قرار داد و از جمله آنها آموزش بود. در ادبیات جهانی از آموزش در این روزها تحت عنوان آموزش در بحران یاد می کنند. هیچ تصویری از آینده بیماری نداریم و در شرایط عدم قطیت کامل حرکت می کنیم.


وزیر آموزش و پرورش افزود: نمی دانیم که پیش روی ما چه چیزی قرار دارد. در میدان ابهام نمی توان تاخت. در شرایطی آموزش را دنبال می کنیم که خانواده ها نگران هستند و در این میان برخی هم به این نگرانی ها دامن می زنند. با یک وضعیت ناشناخته ای روبه رو هستیم. در وضعیت های نوظهور باید دائم هوشیار باشیم و امروز عرصه هوشیاری دائم است. از سوی دیگر می توان گفت که محکی برای توانمندی ها و قابلیت های ماست.


وی تاکید کرد: باید پرونده امسال را بهتر از سال های قبل ببندیم این عزم و پیمان  مشترک ما با یکدیگر است و فرصتی برای محک تمام عیار و ظرفیت ماست. این موقعیت را بزرگ بداریم. کرونا با همه آسیب ها و آلام  و رنج هایی که به همراه داشت، فرصت هایی را هم به وجود آورد که باید آن ار غنیمت شمرد. فرصت ورود به عرصه های نو و ظهور و بروز افراد از این جمله است.


حاجی میرزایی با بیان اینکه مخاطرات ناشی از ناکامی گسترده است گفت: با زندگی یک سال یک نسل روبروییم و نباید اجازه دهیم که تباه شود. توجهات باید عمیق و اساسی باشد که این اتفاق نیفتد. از سوی دیگر تحت نظارت ملی هستیم و در همه خانه ها هستیم  و نمی توانیم تبلیغات بی اساس کنیم. ما هرروز مشاهده می شویم و خانواده ها ما را ارزیابی می کنند. باید درست عمل کنیم و به داوری های عمومی اعتماد کنیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: تفاوت این نظارت در سال جاری با سال های دیگر در این است که با نظارت یک جمع نگران مواجهیم.

وی با اشاره به اینکه به زیست بوم جدید پرت شده ایم گفت: بسیاری پیش بینی می کردند که در دهه آینده مناسبات آموزش و پرورش به سمت فناوری و دیجیتالی شدن حرکت می کند و کارکردهای تعلیم و تربیت متاثر می شوند اما یک مرتبه کرونا ما را به این زیست بوم جدید پرتاب کرد که هم ظرفیت های خوبی دارد و هم مخاطرات جدی به دنبال دارد که هم باید از این فرصت ها استفاده و هم برای مخاطرات آن تدبیر کرد.


حاجی میرزایی افزود: فرصت های خوبی برای برقراری عدالت آموزشی به وجود آمده است. شاید در عرصه ای هستیم که جهش آموزشی در مناطق محروم ایجاد شود و برخی مناطق را ارتقاء دهیم. هنوز نتوانسته ایم در کیفیت آموزش عدالت برقر ار کنیم و معلمان ما اینگونه توزیع نمی شوند.

عرضه سیم کارت شاد به زودی


وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه اگر کرونا بگذرد و ما هنوز در جای قبلی قرار داشته باشیم باید خودمان را سرزنش کنیم اظهار کرد: بخشی از مخاطرات زیست بوم جدید را در دست کنترل داریم. با اپراتورها صحبت کردیم وهمین روزها سیمکارت ایمن (سیمکارت شاد) عرضه می کنند.

وی ادامه داد: از مدیران استان ها انتظاراتی داریم. یک نگاه و رویکرد کلیدی این است که فعالسازی شبکه ارتباطی را مدنظر داشته باشند. هیچ بخشی به گستردگی آموزش و پرورش نیست. کاغذ، ابزار مناسبی نیست. نمی شود اینگونه امسال پیش رفت و باید ارتباطات ما گسترده باشد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال از معاونان خواستیم هرکدام مسئولیت نظارت بر چند استان را برعهده بگیرند گفت: این نظارت ها تا سطح مدرسه ادامه دارد. هیچ کس نباید از تور این شبکه بیرون بماند و ما توجه نداشته باشیم. اگر خوب عمل کنیم می توانیم این شبکه را فعال نگه داریم.

حاجی میرزایی ادامه داد: نیازمند گفت وگوهای عمیق و همه جانبه برای همراستا و هم افزا شدن هستیم. هیچگاه مسئله ای در هیچ جامعه ای به شکل پایدار حل نمی شود مگر اینکه در بین اقشار آن جامعه مفاهمه مشترک برقرار باشد.

مدارس در شرایط قرمز هم باز هستند


وی در ادامه با بیان اینکه هیچ عرصه ای ناب تر از آموزش و پرورش برای بروز خلاقیت ها و یادگیری نداریم عنوان کرد: امسال تاکید داریم که اصل بر آموزش حضوری است. معلم و ترکیب مدرسه جدید است به ویژه در پایه های ورودی. اگر حضور نداشته باشیم و به آن رسمیت ندهیم قادر نخواهیم بود خوب کار را مدیریت کنیم.


وزیر آموزش و پرورش افزود: هیچ روشی جایگزین آموزش حضوری،  توسعه مناسبات جمعی و افزایش ظرفیت های ذهنی نیست. اگر بتوانیم کلاس حضوری داشته باشیم بسیاری مشکلاتمان حل می شود و کار ساده تر پیش می رود. این قاعده اصلی است. مدرسه در تمام روزهای تحصیل، باید با حضور همکاران باز و فعال باشد و هیچ مدرسه ای تحت هیچ عنوانی نباید بسته باشد؛ حتی در شرایط قرمز.، مگر آنکه ستاد ملی کرونا تعطیلی عمومی را اعلام کند.


وی افزود: اگر تعداد دانش آموزان  کم است و می توان پروتکل ها را رعایت کرد کار به روال قبل انجام می شود اما اگر تعداد زیاد بود باید گروه بندی کرد و فضا و زمان را مدیریت کرد. ما  باید اصل را بر حضور بگذاریم و آن را حفظ کنیم. باید یاد بگیریم از خودمان مراقبت کنیم و به بچه ها هم همین را یاد بدهیم.


حاجی میرزایی افزود: تاکید ما تا جای امکان آموزش حضوری است. از مدیران و روسای مناطق درخواست می کنم یک روز هفته از صبح تا عصر در مدرسه باشند و فضای کار را کنترل کند. با تشریفات و خدم و حشم هم لازم نیست بروید. همکارانتان را مامور کنید هرکدام یک روز به مدرسه بروند و بر همه چیز نظارت کنند.

واریز سرانه بهداشتی مدارس / کم و کسریها جبران می شود


وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر روی بچه های خودمان حساس هستیم اما روی بچه های دیگران حساس نیستیم پس خودمان مشکل داریم گفت: اینکه اگر روی بچه های دیگران که به امانت دست ما سپرده شده اند حساس باشیم معیار دینداری است. باید هرمدرسه طرح مشخصی داشته باشد. باید برنامه تمام معلمان دقیقا مشخص باشد و هر تعداد از دانش آموزان را به یکی از معلمان بسپارید که مراقب آنها باشند.


وی ادامه داد: کار را رها نکنیم. در سال تحصیلی گذشته یکی از وزراء در یکی از جلسات ملی ستاد کرونا گفت شهادت می دهم معلم ها تا دیروقت پیگیر آموزش هستند. حتما با خانواده ها در ارتباط باشید و آنها را از جزئیات برنامه ها آگاه کنید. باید واکنش سریع نسبت به مسائلی که رخ  می دهد داشته باشیم. پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی مدارس را جدی بگیرید. امانت های مردم دست ماست. سرانه ای دو روز گذشته واریز شده و مجدد در حال تلاشیم که کم و کسری ها جبران شود و کار به خوبی پیش برود.

لاشکی: کرونا زیست بوم جدیدی برای ما رقم زده است

به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه شرایط تحمیل شده از ویروس کرونا زیست بوم جدیدی را برای ما رقم زده که باید خود را با این شرایط  تطبیق دهیم گفت: شعار این اجلاس، «فناوری‌های نوین، استمرار یادگیری و تربیت تمام ساحتی» است.


وی افزود: بیش از چهار سال از آخرین اجلاس می‌گذرد و این اجلاس آخرین اجلاس دولت و قرن است که امیدوارم از این فرصت به درستی استفاده کنیم. تفاوت این اجلاس با اجلاس‌ ادوار گذشته این است که از دریچه فضای مجازی برگزار می شود. یکی دیگر از تفاوت های آن مزین شدن اجلاس به رهنمودهای مقام معظم رهبری است؛ ضمن اینکه نشست مجازی با رؤسای قوای سه‌گانه خواهیم داشت.


احمدی با اشاره به اینکه این اجلاس در شبکه شاد برگزار می‌شود عنوان کرد: کاهش ۹۰ درصدی هزینه‌ها از مهمترین ویژگی‌های اجلاس سی‌وچهارم است. همچنین ۱۵۷۵ نفر از اعضای شورای معاونین، شورای عالی رؤسای مناطق، نمایندگان ولی فقیه، نمایندگان مجلس از طریق شبکه شاد در این اجلاس حضور دارند.


معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به ایجاد شبکه شاد  اشاره و اظهار کرد: این اقدام توانست امید به استمرار تعلیم  و تربیت را به خانواده‌ها بازگرداند و شعار آموزش تعطیل بردار نیست را نهادینه کند.وبگردی