آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۶/۱۰:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با افزایش ۹/۱۷۰ واحدی همراه بود.

شاخص بورس: ۱/۷۲۸/۹۵۳ واحد

درصد تغییر:  ۰.۵۳% مثبت

میزان افزایش: ۹/۱۷۰ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۱۸/۱۵۹ واحد

درصد تغییر: ۰.۰۱% منفی

میزان افزایش: ۲ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۸۱

نماد بدون تغییر بورس: ۹

نماد منفی بورس: ۲۶۳


نماد مثبت فرابورس: ۸۶

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۴

نماد منفی فرابورس: ۲۰۱


نماد های موثر بر شاخص:

فارس ۴.۹۹% مثبت

فولاد ۴.۹۷% مثبت

فملی ۴.۹۷% مثبت

شستا ۳.۳% منفی

اخابر ۴.۸% منفی

شپنا ۴.۹۷% مثبت
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۲.۰۹% مثبت

شاخص صنعت: ۰.۶% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۱.۱۷% مثبت

شاخص هم وزن: ۰.۹۶% منفی


🆔 @aftabonline80
وبگردی