آفتاب

رییس جمهور بعدی، آینده سختی در پیش رو داردیک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه رییس جمهور بعدی آینده سختی پیش رو دارد، گفت: دولت بعدی دولت معتدلی خواهد بود که هر دو جناح به آن رای می دهند.

سیدافضل موسوی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه هرکسی که پیروز انتخابات ۱۴۰۰شود آینده بسیار سختی در پیش رو دارد، اظهار کرد: رییس جمهور بعدی باید مشکلات برجام را حل و فصل کند، زیرا در صورت باقی ماندن این مشکل، اداره کشور بسیار سخت خواهد بود و دولت و رییس جمهور بعدی مشکلات زیادی خواهد داشت.

وی ادامه داد: به خاطر تحریم ها دولت درآمدی ندارد و به خاطر تورم هر روز هزینه ها بیشتر می شود و رقبا به دولت فشار می آورند، در حالیکه دولت درآمد کافی برای اداره کشور ندارد. در این شرایط اگر دولت اصولگرایان هم سر کار باشد، شعارشان یعنی نجات اقتصاد ایران قابل تحقق نیست.

این فعال سیاسی با اشاره به برنامه دولت برای پیش فروش نفت به مردم، خاطرنشان کرد: با پیش فروش نفت، دولت درآمد کسب کرده و می تواند پروژه های ناتمام خود را تکمیل کند و این به نفع کشور است. حالا در این بین برخی می گویند دولت بعدی با این کار بدهکار می شود، در حالیکه باید با استدلال بیان شود که آیا این طرح به نفع کشور است یا نه ، ولی وقتی منافع جناحی معیار باشد، می گویند دولت بعدی که دولت جناح ما است، مقروض می شود.

موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بعدی در اختیار اصولگرایان خواهد بود، تصریح کرد: دولت بعدی دولت معتدلی خواهد بود که هر دو جناح به آن رای می دهند و مطلق جناحی نخواهد بود. دولت بعدی اگر تکنوکرات باشد، می تواند مشکلات معیشتی مردم را حل کند. دولت جناحی قادر به این کار نیست.وبگردی