آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۶/۳:



به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با ادامه شیب نزولی خود به ۱/۶۰۸/۵۰۴ واحد رسید.

شاخص بورس: ۱/۶۰۸/۵۰۴ واحد

درصد تغییر:  ۳.۲۳% منفی

میزان افزایش: ۵۳/۷۱۱ واحد منفی


شاخص فرابورس: ۱۷/۲۲۱ واحد

درصد تغییر: ۳.۳۸% منفی

میزان افزایش: ۶۰۳ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۳۲

نماد بدون تغییر بورس: ۱۰

نماد منفی بورس: ۳۱۴


نماد مثبت فرابورس: ۵۷

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۷

نماد منفی فرابورس: ۲۲۷


نماد های موثر بر شاخص:

شستا ۵% منفی

فارس ۴.۹۸% منفی

فولاد ۰.۷۷% منفی

شپنا ۴.۹۸% منفی

شتران ۴.۹۸% منفی

تاپیکو ۴.۸۸% منفی



شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۲.۸۴% منفی

شاخص صنعت: ۳.۳۶% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۳.۴۵% منفی

شاخص هم وزن: ۱.۹۲% منفی


🆔 @aftabonline80




وبگردی