آفتاب

خواهر ترامپ:

برادرم دروغگو و غیر قابل اعتماد استبه گزارش خبرنگار بین الملل پایگاه خبری آفتاب ماریان خواهر ترامپ رئیس جمهور آمریکا را فردی دروغگو دانست.

ماریان ترامپ در این فایل صوتی که به تازگی توسط خواهرزاده اش افشا شده از سیاست های دونالد به شدت انتقاد کرد.

وی که از قضات بازنشسته است در این فایل صوتی گفته دونالدترامپ فردی دروغگو، بی رحم، بدون اصول و غیر قابل اعتماد است.

این نوار ۱۵ ساعتی صوتی را مری ترامپ برادر زاده رئیس جمهور آمریکا در اختیار روزنامه واشنگتن پست قرار داد.

چندی پیش نیز مری ترامپ با انتشار کتابی علیه عموی خود خبر ساز شد.


🆔 @aftabonline80
وبگردی