آفتاب

تمدید دوره یک ماهه آموزش سربازی در مهر ماهبه گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری آفتاب، سردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره افراد مشمول اعزام به خدمت بیان کرد: مشمولان دیپلمه تا ۱۰ شهریور باید خود را به پلیس+10 معرفی کنند.

وی درباره تحصیل مشمولانی که دچار غیبت هستند ادامه داد: ادامه تحصیل برای این افراد ممنوع بوده و آنان نیز باید خود را به پلیس+۱۰ معرفی و وضعیت خدمت خود را مشخص کنند.

سردار کمالی در ادامه با توجه به بیماری کرونا از تمدید طرح یک ماهه شدن آموزش سربازی خبر داد و گفت: قرار است در جلسه ای از معافیت ۶ ماهه افراد پر خطر تصمیم گیری شود و افراد کم خطر به مرور اعزام می شوند.


🆔 @aftabonline80