آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۶/۲:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با شیب نزولی خود به ۱/۶۶۲/۲۰۵ واحد رسید.

شاخص بورس: ۱/۶۶۲/۲۰۵ واحد

درصد تغییر:  ۳.۷۷% منفی

میزان افزایش: ۶۵/۰۳۴ واحد منفی


شاخص فرابورس: ۱۷/۸۲۴ واحد

درصد تغییر: ۳.۰۱% منفی

میزان افزایش: ۵۵۴ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۲۴

نماد بدون تغییر بورس: ۸

نماد منفی بورس: ۳۲۹


نماد مثبت فرابورس: ۵۶

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۴

نماد منفی فرابورس: ۲۲۰


نماد های موثر بر شاخص:

فارس ۴.۹۹% منفی

شستا ۴.۹۹% منفی

فولاد ۴.۹۵% منفی

فملی ۲.۶۸% منفی

شتران ۴.۹۷% منفی

اخابر ۴.۹۸% منفیشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۴.۰۱% منفی

شاخص صنعت: ۳.۹۲% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۴.۲۵% منفی

شاخص هم وزن: ۱.۹۶% منفی


🆔 @aftabonline80
وبگردی