آفتاب

هشت متهم مربوط به پرونده ویلموتس به دادسرا معرفی شدندسازمان بازرسی کل کشور هشت متهم پرونده ویلموتس را به دادستانی تهران معرفی کرد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در این باره اعلام کرد:
با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و امروز برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
در این گزارش، پرونده 8 نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
وبگردی