آفتاب

کدخدایی: فعال شدن مکانیسم ماشه یعنی از بین رفتن مشروعیت شورای امنیتسخنگوی شورای نگهبان گفت: بکارگیری مکانیزم ماشه در شرایط حاضر توسط آمریکا یعنی نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و عدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط یک عضو دایم، یعنی از بین رفتن مشروعیت شورای امنیت و سازمان ملل متحد!

به گزارش خبرآنلاین، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به درخواست آمریکا به شورای امنیت برای فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها در توییترش نوشت: «به کارگیری مکانیزم ماشه در شرایط حاضر توسط آمریکا یعنی نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و عدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط یک عضو دائم، یعنی از بین رفتن مشروعیت شورای امنیت و سازمان ملل متحد!

حفظ اعتبار این شورا و همکاری های بین المللی در گرو رد درخواست نامشروع عضو متمرد است!»وبگردی