آفتاب

زن پشت پرده پرونده ویلموتس کیست؟جریمه فدراسیون فوتبال ایران در پرونده ویلموتس سر و صدای زیادی ایجاد کرده است.

خبرآنلاین: محکومیت فدراسیون فوتبال از سوی فیفا برای پرداخت جریمه 167 میلیاردی زلزله ای در فوتبال ما ایجاد کرده است. اما در بطن این اتفاقات پای یک زن در میان است. زنی که از بی تدبیری و اشتباهات مسئولین وقت فدراسیون نهایت استفاده را برده و با افزودن چند کلمه و چند بند در قرارداد ویلموتس، مسئولین ورزش ما را به چه کنم چه کنم انداخته است. این زن کسی نیست جز همسر مارک ویلموتس که فارغ التحصیل حقوق است و تسلط ویژه ای به حقوق مدنی وسیاسی دارد. او شخصا کارهای وکالت ویلموتس را برعهده دارد نظارت ویژه ای بر قراردادهای او دارد.
وبگردی