آفتاب

آبان ماه شروع ترم جدید دانشگاه ها استبه گزارش خبرنگار علمی پایگاه خبری آفتاب معاون آموزشی وزیر علوم درباره بازگشایی دانشگاه ها و شروع ترم جدید گفت: برگزاری ترم آینده حتمی و از آبان ماه امسال دروس ارائه می شود.

وی درباره سیاست های اتخاذ شده وزارت علوم با توجه به شیوع کرونا بیان کرد: برنامه وزارت علوم بر پایه آموزش مجازی است و دانشجویان جدید الورود باید دو هفته به صورت حضوری در دانشگاه ها حضور داشته باشند.

وی همچنین از تسهیل شدن شرایط مهمان برای دانشجویان در محل زندگی آنها خبر داد.


🆔 @aftabonline80
وبگردی