آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۲۹:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با شیب نزولی خود به ۱/۷۵۷/۲۵۸ واحد رسید.

شاخص بورس: ۱/۷۵۷/۲۵۸ واحد

درصد تغییر:  ۳.۷۳% منفی

میزان افزایش: ۶۸/۰۹۵ واحد منفی


شاخص فرابورس: ۱۸/۷۷۸ واحد

درصد تغییر: ۳.۳۶% منفی

میزان افزایش: ۶۲۵ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۳۵

نماد بدون تغییر بورس: ۹

نماد منفی بورس: ۳۰۴


نماد مثبت فرابورس: ۷۵

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۴

نماد منفی فرابورس: ۲۰۱


نماد های موثر بر شاخص:

فارس ۵% منفی

شستا ۴.۹۸% منفی

فولاد ۴.۹۸% منفی

فملی ۴.۱۵% منفی

شپنا ۴.۹۹% منفی

شنران ۴.۹۹% منفیشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۴.۲۷% منفی

شاخص صنعت: ۳.۹۵% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۴.۲۹% منفی

شاخص هم وزن: ۱.۹۶% منفی


🆔 @aftabonline80