آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۲۷:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با کمی افزایش به ۱/۸۱۵/۶۹۶ واحد رسید.

شاخص بورس: ۱/۸۱۵/۶۹۶ واحد

درصد تغییر:  ۰.۱۲% مثبت

میزان افزایش: ۲/۱۳۱ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۱۹/۱۲۳ واحد

درصد تغییر: ۱.۱۳% منفی

میزان افزایش: ۲۱۸ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۱۵۴

نماد بدون تغییر بورس: ۹

نماد منفی بورس: ۱۹۳


نماد مثبت فرابورس: ۱۲۴

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۳

نماد منفی فرابورس: ۱۵۴


نماد های موثر بر شاخص:

شستا ۴.۹۹% مثبت

فولاد ۴.۹۹% مثبت

فملی ۵.۰۱% مثبت

اخابر ۵% منفی

حکشتی ۴.۹۹% منفی

همراه ۵% منفیشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۰.۵۶% مثبت

شاخص صنعت: ۰.۲۳% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۰.۳۲% مثبت

شاخص هم وزن: ۰.۵۸% منفی


🆔 @aftabonline80
وبگردی