آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۲۶:



به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با سقوط ۸۹/۶۹۳ واحدی همراه بود.

شاخص بورس: ۱/۸۱۳/۵۷۵ واحد

درصد تغییر:  ۴.۷۱% منفی

میزان افزایش: ۸۹/۶۹۳ واحد منفی


شاخص فرابورس: ۱۹/۳۴۱ واحد

درصد تغییر: ۲.۸۵% منفی

میزان افزایش: ۵۶۸ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۵۴

نماد بدون تغییر بورس: ۸

نماد منفی بورس: ۲۹۱


نماد مثبت فرابورس: ۸۳

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۷

نماد منفی فرابورس: ۱۹۸


نماد های موثر بر شاخص:

شستا ۱۹.۲۴% منفی

فارس ۴.۳۷% منفی

فولاد ۴.۹۵% منفی

فملی ۴.۹۷% منفی

شپنا ۵% منفی

شتران ۵% منفی




شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۴.۳۹% منفی

شاخص صنعت: ۴.۹۸% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۵.۵۱% منفی

شاخص هم وزن: 2.12% منفی


🆔 @aftabonline80