آفتاب

استجازه ابزاری برای تسویه حساب های سیاسی شده است + فیلمتعداد زیادی از وکلا، حقوقدانان و نمایندگان مجلس با انتقاد از نواقص طرح استجازه خواستار عدم تمدید این طرح در دوره رییس جدید قوه قضاییه شدند.

براساس نظرات کارشناسی مطرح شده طرح استجازه که ۲ سال پیش و در زمان آیت اله آملی رییس وقت قوه قضاییه اجرا شد دارای نواقص زیادی است که موجب پایمال شدن حقوق شهروندی  متهمان و نیز بهانه ای برای قلع و قمع کردن کارآفرینان و بخش خصوصی شده است.
و حال سئوال اینجاست که چرا در دادگاههای استجازه قانون عطف به ما سبق می شود ؟


ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی