آفتاب

بیماران قلبی و ریوی پایتخت از خانه خارج نشوندکیفیت هوای پایتخت امروز، از لحاظ غلظت آلایندگی ازن با شاخص ۱۲۵ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی، ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار است.

به گزارش روز جمعه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، همچنین میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ٢.۵ میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۲:۳۰ امروز بر روی شاخص ۹۲ در شرایط سالم بود.

در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص ۶۸، دی اکسید نیتروژن با شاخص ۹۰ و منواکسید کربن با شاخص ۳۵ بوده است.

بر این اساس، ایستگاه‌های شهرداری منطقه۲ با شاخص ۲۲۹، اقدسیه منطقه ۱ با شاخص ۲۰۸ و تربیت مدرس در منطقه ۶ با شاخص ۱۸۸ از لحاظ غلظت آلاینده ازن طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین آلایندگی شرایط ناسالم برای همه گروه ها را نشان می دهند.

همچنین ایستگاه‌های شهید محلاتی در منطقه ۱۴ با شاخص ۴۷، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۵۰ و مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۵۷ در همین مدت با کمترین آلایندگی، در شرایط سالم بودند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه  یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

از ابتدای امسال ۱۵ روز هوای پاک، ۹۸ روز هوای قابل قبول یا همان سالم و ۳۳ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و ۲ روز هوای ناسالم برای همه گروه ها به ثبت رسیده است.