آفتاب

چین برای اولین بار از آمریکا جلو زدمهر به نقل از اسپوتنیک نوشت: برای اولین بار در تاریخ تعداد شرکت‌های چینی در فهرست فورچون گلوبال ۵۰۰، که لیست بزرگترین شرکت‌های جهان است، از تعداد شرکت‌های آمریکایی بیشتر شد.

برای اولین بار در تاریخ تعداد شرکت‌های چینی در فهرست فورچون گلوبال ۵۰۰، که لیست بزرگترین شرکت‌های جهان است، از تعداد شرکت‌های آمریکایی بیشتر شد.

در فهرست بزرگترین شرکت‌های جهان چین با ۱۳۳ شرکت از آمریکا با ۱۲۱ شرکت جلو زد. این اخبار در حالی منتشر می‌شود که با بالا گرفتن تنش‌ها بین پکن و واشنگتن سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های تکنولوژی چینی جهش کرده است.

چین برای اولین بار در فهرست ۵۰۰ شرکت برتر جهان از آمریکا جلو زد

در صدر این فهرست وال‌مارت آمریکایی قرار دارد و شرکت‌های چینی سینوپک، استیت‌گرید و شرکت ملی سوخت چین در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

ژانگ لین، یک اقتصاددان سیاسی مستقل در پکن می‌گوید: بیشتر شدن تعداد شرکت‌های چینی این فهرست نسبت به شرکت‌های آمریکایی نشان می‌دهد که اقتصاد چین به اندازه‌ای بزرگ شده که آمریکا را نگران کرده است.

در این میان شرکت هوآوی هم که در فهرست قبلی در رتبه ۶۱ قرار داشت با جهش بزرگی به رتبه ۴۹ رسیده است. علی بابا از رتبه ۱۸۲ به رتبه ۱۳۲ رسیده است.

در این فهرست ۵۳ شرکت ژاپنی، ۳۱ شرکت فرانسوی، ۲۷ شرکت آلمانی و ۲۲ شرکت انگلیسی حضور دارند.

ژانگ لین، یک اقتصاددان سیاسی مستقل در پکن می‌گوید: بیشتر شدن تعداد شرکت‌های چینی این فهرست نسبت به شرکت‌های آمریکایی نشان می‌دهد که اقتصاد چین به اندازه‌ای بزرگ شده که آمریکا را نگران کرده است.

در این میان شرکت هوآوی هم که در فهرست قبلی در رتبه ۶۱ قرار داشت با جهش بزرگی به رتبه ۴۹ رسیده است. علی بابا از رتبه ۱۸۲ به رتبه ۱۳۲ رسیده است.

در این فهرست ۵۳ شرکت ژاپنی، ۳۱ شرکت فرانسوی، ۲۷ شرکت آلمانی و ۲۲ شرکت انگلیسی حضور دارند.