آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۲۲:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با سقوط ۲۴/۲۹۸ واحدی همراه بود.

شاخص بورس: ۱/۹۷۵/۵۴۵ واحد

درصد تغییر:  ۱.۲۲% منفی

میزان افزایش: ۲۴/۲۹۸ واحد منفی


شاخص فرابورس: ۲۰/۴۸۱ واحد

درصد تغییر: ۰.۸۴% منفی

میزان افزایش: ۱۷۴ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۹۵

نماد بدون تغییر بورس: ۸

نماد منفی بورس: ۲۵۷


نماد مثبت فرابورس: ۱۲۵

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۶

نماد منفی فرابورس: ۱۴۷


نماد های موثر بر شاخص:

شستا ۴.۹۹% منفی

فارس ۴.۹۸% منفی

فولاد ۰.۱۱% منفی

اخابر ۴.۹۷% مثبت

وغدیر ۵% منفی

فملی ۴.۹۸% منفی
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۱.۱۱% منفی

شاخص صنعت: ۱.۳۶% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۱.۵۲% منفی

شاخص هم وزن: ۰.۴۷% منفی


🆔 @aftabonline80
وبگردی