آفتاب

نخست وزیر لبنان استعفا دادبه گزارش خبرنگار بین الملل پایگاه خبری آفتاب حسان دیاب نخست وزیر لبنان با تقدیم استعفای خود به رئیس جمهور این کشور از سمت خود کنار رفت.

با موج استعفای مسئولین لبنانی در پی اعتراض به فساد گسترده، دولت این کشور از هم فرو پاشید.
پس از استعفای نخست وزیر نواف سلام مامور تشکیل کابینه جدید در لبنان شد و احتمال اینکه انتخابات زود هنگام در پارلمان صورت گیرد زیاد است.
تا به الان وزرای، اطلاع رسانی،دادگستری، جوانان و ورزش و دارایی استعفای خود را اعلام کردند.