آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۲۰:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با سقوط ۱۳/۴۳۸ واحدی همراه بود.

شاخص بورس: ۲/۰۶۵/۱۰۹ واحد

درصد تغییر:  ۰.۶۵% منفی

میزان افزایش: ۱۳/۴۳۸ واحد منفی


شاخص فرابورس: ۲۱/۱۷۸ واحد

درصد تغییر: ۱.۶۶% منفی

میزان افزایش: ۳۵۸ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۶۳

نماد بدون تغییر بورس: ۸

نماد منفی بورس: ۲۸۹


نماد مثبت فرابورس: ۱۰۳

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۶

نماد منفی فرابورس: ۱۷۵


نماد های موثر بر شاخص:

اخابر

فولاد

خودرو ۴.۹۹% منفی

حکشتی ۵% مثبت

فخوذ

پارسان ۴.۹۹% منفی
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۰.۸۹% منفی

شاخص صنعت: ۰.۵۱% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۰.۱۵% منفی

شاخص هم وزن: ۱.۶۲% منفی


🆔 @aftabonline
وبگردی