آفتاب

آراد کوه منشا بوی نامطبوع در جنوب تهران است



به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری آفتاب امین بابایی بخشدار کهریزک عامل بوی نامطبوع جنوب تهران را دفن روزانه هشت هزار تن زباله مجتمع پردازش و بازیافت تهران دانست.

این بوی نامطبوع هنگام وزش باد از جنوب به شمال و از جنوب شرقی به شمال غربی به باقر شهر و کهریزک و حتی در بعضی مواقع به تهران هم سرایت می کند.

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در شناسایی منبع و حل موضوع این بو شهرداری تهران باید هر چه سریعتر به انتقال این مجتمع اقدام کند.


🆔 @aftabonline




وبگردی