آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۱۹:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با روند صعودی به شاخص ۲/۰۷۸/۵۱۲ واحد افزایش یافت.

شاخص بورس: ۲/۰۷۸/۵۱۲ واحد

درصد تغییر:  ۲.۱۸% مثبت

میزان افزایش: ۴۴/۳۱۹ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۲۱/۵۳۶ واحد

درصد تغییر: ۱.۹۶% مثبت

میزان افزایش: ۴۱۳ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۱۳۱

نماد بدون تغییر بورس: ۱۰

نماد منفی بورس: ۲۰۳


نماد مثبت فرابورس: ۱۴۶

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۶

نماد منفی فرابورس: ۱۲۸


نماد های موثر بر شاخص:

فارس ۴.۹۷% مثبت

فملی ۴.۹۹% مثبت

شپنا ۵% مثبت

شتران ۴.۹۹% مثبت

تاپیکو ۴.۹۷% مثبت

خودرو ۴.۹۱% منفیشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۲.۹۳% مثبت

شاخص صنعت: ۲.۱۴% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۲.۸۱% مثبت

شاخص هم وزن: ۰.۳% مثبت


🆔 @aftabonline
وبگردی