آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۱۵:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با روند صعودی دوباره به بیش از ۲ میلیون واحد افزایش یافت.

شاخص بورس: ۲/۰۳۴/۱۸۷ واحد

درصد تغییر:  ۱.۹۶% مثبت

میزان افزایش: ۳۹/۱۴۳ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۲۱/۱۲۳ واحد

درصد تغییر: ۰.۲۱% مثبت

میزان افزایش: ۴۵ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۲۰۶

نماد بدون تغییر بورس: ۶

نماد منفی بورس: ۱۲۰


نماد مثبت فرابورس: ۱۷۰

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۴

نماد منفی فرابورس: ۱۱۹


نماد های موثر بر شاخص:

شستا ۴.۹۹% مثبت

فارس ۴.۹۹% مثبت

فملی ۴.۹۷% مثبت

تاپیکو ۵% مثبت

وغدیر ۴.۹۸% مثبت

حکشتی ۵% مثبت
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۲.۲۸% مثبت

شاخص صنعت: ۱.۹۲% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۲.۳۴% مثبت

شاخص هم وزن: ۰.۸% مثبت


🆔 @aftabonline
وبگردی