آفتاب

فیلم انفجار بیروتلبنان و بازتاب موج انفجار در کلیسایی در دوکیلومتری بندر بیروت

به گزارش خبرنگار بین الملل پایگاه خبری آفتاب فیلم پیش رو کلیسایی در دو کیلومتری بندر بیروت را نشان می دهد که موج انفجار چگونه از این فاصله باعث خرابی در کلیسای مذکور شده است.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی