آفتاب

تلفات انفجار بیروت افزایش یافتبه گزارش خبرنگار بین الملل پایگاه خبری آفتاب وزارت بهداشت لبنان در آخرین آمار خود شمار جانباختگان انفجارهای بیروت را بیش از ۱۰۰ تن و زخمی شدگان را ۵۰۰۰ نفر اعلام کرد.

هنوز بسیاری از حادثه دیدگان زیر آوار و مفقود هستند و احتمالا شمار کشته شدگان و زخمی ها بیش از این ارقام هست.

🆔 @aftabonline