آفتاب

توضیح بانک مرکزی درباره ۲۵۰ متخلفی که دلارهای صادراتی را به کشور بازنگرداندمدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره ۲۵۰ متخلفی که دلارهای صادراتی را به کشور بازنگرداندند، توضیح داد.

صمد کریمی توضیح داد: ۲۵۰ فردی که به قوه‌قضاییه معرفی شدند، یک دلار از صادراتشان را به کشور بازنگردانده‌اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.

وی عنوان کرد: با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروه‌های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تصریح کرد: دو هزار و ۳۸۶ صادرکننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹، ۱۷.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده‌اند.

خبرآنلاین

کریمی افزود: از ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضائیه معرفی شده اند تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز بازگشته است.

وی متذکر شد: براساس مصوبه کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ با کسانی که هیچ ارز صادراتی‌ای بازنگردانده‌اند، به جد برخورد می‌شود و در بسته جدید از دریافت خدمات صادراتی محروم می‌شوند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه‌قضاییه معرفی کردیم، شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.
وبگردی