آفتاب

مسئول برگزاری جام حذفی:

مسابقات جام حذفی به صورت سابق انجام می‌پذیردبه گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری آفتاب امیر حسین روشنک مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی بیان کرد: این سری از مسابقات در صورت تساوی در ۱۲۰ دقیقه انجام می‌شود.

روشنک درباره شایعات کنار گذاشتن ۲ وقت اضافه ۱۵ دقیقه ای در صورت تساوی گفت: این خبرها واقعیت ندارد و بازی جهت تعیین برنده در ۱۲۰ دقیقه انجام می شود.


🆔 @aftabonline