آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۱۴:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با روند ملایم ۱۶۹۰ واحد افزایش یافت.

شاخص بورس: ۱/۹۹۵/۰۳۲ واحد

درصد تغییر:  ۰.۰۸% مثبت

میزان افزایش: ۱/۶۹۰ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۲۱/۰۷۸ واحد

درصد تغییر: ۰.۳% مثبت

میزان افزایش: ۶۳ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۱۷۴

نماد بدون تغییر بورس: ۹

نماد منفی بورس: ۱۷۱


نماد مثبت فرابورس: ۱۶۰

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۹

نماد منفی فرابورس: ۱۱۶


نماد های موثر بر شاخص:

شستا ۴.۸۳% مثبت

فارس ۴.۹۹% مثبت

فملی ۴.۹۹% منفی

شپنا ۴.۹۹% منفی

خودرو ۴.۹۸% منفی

تاپیکو ۴.۹۷% مثبت


شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۰.۷۵% منفی

شاخص صنعت: ۰.۰۷% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۰.۱۱% منفی

شاخص هم وزن: ۰.۳۳% مثبت


🆔 @aftabonline