آفتاب

اعتبارات تسهیلات پرداختی به بازنشستگان افزایش یافتبه گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب اعتبارات تسهیلات پرداختی به بازنشستگان حدود ۱۰ برابر افزایش یافت.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: سال گذشته مبلغ سه میلیون تومان به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر از بازنشستگان تسهیلات پرداخت شد که با افزایش ده برابری اعتبار این تسهیلات از دویست به ۲ هزار  میلیارد تومان می توان به ۴۰۰ هزار  بازنشسته مبلغ ۵ میلیون تومان وام داد.

وی در ادامه با اشاره به پرداخت دو مرحله از این تسهیلات در سال جاری گفت: با توجه به مشخص شدن سهمیه هر استان و در اختیار داشتن اسامی وام گیرندگان مابقی پرداخت ها طی سال انجام خواهد شد.


🆔 @aftabonline