آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۱۳:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با روند نزولی دوباره به زیر ۲ میلیون واحد رسید.

شاخص بورس: ۱/۹۹۳/۳۳۰ واحد

درصد تغییر:  ۰.۹% منفی

میزان افزایش: ۱۸/۱۹۴ واحد منفی


شاخص فرابورس: ۲۱/۰۲۰ واحد

درصد تغییر: ۰.۹۷% مثبت

میزان افزایش: ۲۰۱ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۱۴۷

نماد بدون تغییر بورس: ۷

نماد منفی بورس: ۱۹۶


نماد مثبت فرابورس: ۱۵۹

نماد بدون تغییر فرابورس: ۹

نماد منفی فرابورس: ۹۷


نماد های موثر بر شاخص:

شستا ۴.۹۹% مثبت

فملی ۴.۹۸% منفی

خودرو ۴.۸۸% منفی

فولاد ۴.۹۵% منفی

حکشتی ۴.۹۹% منفی

وغدیر ۴.۹۷% مثبت
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۱.۹۸% منفی

شاخص صنعت: ۰.۹۶% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۱.۲% منفی

شاخص هم وزن: ۰.۱۹% منفی


🆔 @aftabonline
وبگردی