آفتاب

مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو به صورت دائم از خدمات دولتی برکنار شدسخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت قطعی مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو در مشهد خبر داد و گفت: حکم برکناری دائم مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو در مشهد صادر شد.

 سازمان تعزیرات حکومتی: سیدیاسر رایگانی افزود: با گزارش دریافتی از سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد تخلف گرانفروشی مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو  پرونده ای تشکیل و به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی مشهد ارجاع شد.

وی اظهارداشت: در بررسی ها مشخص شد با وجود دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان  و تولیدکنندگان در مورد اینکه خودروهایی که تاریخ تحویل آنها از شهریور تا پایان دی ۱۳۹۷ بوده شامل افزایش قیمت نمی شود؛ مدیرعامل شرکت ایران خودرو مرتکب گرانفروشی در عرضه خودرو بالاتر از قیمت مصوب شده و از شاکیان مبالغ اضافی دریافت شده است.

سخنگوی تعزیرات اضافه کرد: شعبه با توجه به احراز تخلف، متهم پرونده را محکوم به اخذ در آمد حاصل از تخلفات به مبلغ ۵۶۰ میلیون و ۸۵۲ هزار ریال و واریز آن به حساب خزانه و برکناری متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه و استرداد حق شکات صادر کرد.