آفتاب

مهلت دوگانه سوز کردن رایگان خودرومیزان نوشت: معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: منابع مالی طرح تبدیل رایگان خودروها دوگانه سوز برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است و بعد از ۱۴۰۰ تمدید نخواهد شد.

حمید قاسمی ده‌چشمه،درخصوص مهلت تبدیل رایگان خودروها به دوگانه سوز اظهار داشت: منابع مالی طرح تبدیل رایگان خودروها از حالت بنزین سوز به دوگانه سوز برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دیده شده است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: در این طرح ما داریم سود بانکی می‌دهیم و نمی‌توان وام بلندمدت بانکی برای این طرح تخصیص داد و به احتمال ۹۹ درصد با توجه به شرایط مصوبه اخذ شده از شورای عالی اقتصاد، بعد از سال ۱۴۰۰ این طرح تمدید نخواهد شد.

وی تصریح کرد: اتفاق خوبی که در این طرح افتاده همین است که بانک‌ها پشت این طرح هستند، بانک به عنوان سرمایه گذار ورود کرده، در واقع در این طرح به تمام مردم وام می‌دهد و بازپرداخت وام را به تدریج از ما می‌گیرد و ما هم اصل و هم فرع آن را طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد به بانک برمی‌گردانیم.وبگردی