آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۱۲:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با روند صعودی از مرز ۲ میلیون واحد گذشت.

شاخص بورس: ۲/۰۱۱/۴۹۳ واحد

درصد تغییر:  ۲.۵۵% مثبت

میزان افزایش: ۴۹/۸۷۰ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۲۰/۸۱۹ واحد

درصد تغییر: ۲.۶۴% مثبت

میزان افزایش: ۵۳۴ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۲۰۷

نماد بدون تغییر بورس: ۷

نماد منفی بورس: ۱۳۴


نماد مثبت فرابورس: ۲۰۲

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۷

نماد منفی فرابورس: ۷۹


نماد های موثر بر شاخص:

شستا ۴.۹۹% مثبت

فارس ۴.۴۸% مثبت

فولاد ۳.۵۸% مثبت

شپنا ۰.۹۸% مثبت

تاپیکو ۴.۹۸% مثبت

وغدیر ۴.۹۶% مثبتشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۲.۳۹% مثبت

شاخص صنعت: ۲.۶% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۲.۷۴% مثبت

شاخص هم وزن: ۱.۶۹% مثبت


🆔 @aftabonline