آفتاب

چنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که همگی دست گدایی به سوی دولت دراز کنندبا توجه به وضعیت بد معیشتی و گرانی های افسار گسیخته در چند وقت اخیر دولت تصمیم به پخش اقلام غذایی به ۵ دهک جامعه کرده است.

این اقلام شامل برنج، گوشت، مرغ،تخم مرغ و روغن است و دولت با احیای کوپن و سهمیه ایران را به عقب برگرداند.

حسن روحانی در شوآف های انتخاباتیش در رسانه ملی بیان کرد چنان رونق اقتصادی ایجاد میکنم که دیگر کسی به یارانه ۴۵ هزار تومانی احتیاج نداشته باشد اما با سیاست های غلط اقتصادی  خود علاوه بر یارانه مرسوم یارانه معیشتی و وام ربوی اجاره خانه هم می دهد. 

اگر با همین منوال پیش برویم ظاهرا باید در شعب ابی طالب به ادامه زندگی بپردازیم البته با فرض زنده ماندن.

🆔 @aftabonline
وبگردی