آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۱۱:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با روند صعودی به ۱/۹۶۱/۶۴۹ واحد افزایش یافت.

شاخص بورس: ۱/۹۶۱/۶۴۹ واحد

درصد تغییر:  ۳.۱% مثبت

میزان افزایش: ۵۷/۳۲۶ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۱۹/۷۲۴ واحد

درصد تغییر: ۲.۸۴% مثبت

میزان افزایش: ۵۵۹ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۲۵۷

نماد بدون تغییر بورس: ۸

نماد منفی بورس: ۷۹


نماد مثبت فرابورس: ۲۲۳

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۹

نماد منفی فرابورس: ۶۳


نماد های موثر بر شاخص:

شستا ۴.۹۸% مثبت

فولاد ۴.۹۶% مثبت

فارس ۵% مثبت

فملی ۴.۵۶% مثبت

شپنا ۲.۴۷% مثبت

شتران ۳.۳۴% مثبت
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۳.۴۸% مثبت

شاخص صنعت: ۳.۲۵% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۳.۲۷% مثبت

شاخص هم وزن: ۲.۱۶% مثبت


🆔 @aftabonline