آفتاب

فیلم برگزاری حج امسالبه گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری آفتاب، با توجه به شیوع ویروس کرونا عربستان محدودیت هایی جهت برگزاری این مراسم سیاسی و عبادی وضع کرد.

فیلم گرفته شده از زدن ماسک و ایجاد فاصله اجتماعی بین افراد حکایت می کند.

حج امسال از دو میلیون زائر به هزار نفر رسید و کسانی که در داخل کشور عربستان هستند با شرایطی خاص اجازه حضور در این مراسم را دارند.


🆔 @aftabonlineویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی