آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۸:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با نزولی به ۱/۹۰۴/۳۲۶ واحد کاهش یافت.

شاخص بورس: ۱/۹۰۴/۳۲۶ واحد

درصد تغییر:  ۱.۹% منفی

میزان افزایش: ۳۶/۸۶۷ واحد منفی


شاخص فرابورس: ۱۹/۷۲۴ واحد

درصد تغییر: ۱.۲۹% منفی

میزان افزایش: ۲۸۵ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۱۹۹

نماد بدون تغییر بورس: ۱۱

نماد منفی بورس: ۱۳۴


نماد مثبت فرابورس: ۱۷۳

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۴

نماد منفی فرابورس: ۱۰۲


نماد های موثر بر شاخص:

فولاد ۴.۲۵% منفی

فارس ۳.۳۴% منفی

فملی ۵% منفی

شپنا ۵% منفی

شتران ۴.۹۹% منفی

خودرو ۴.۸۸% منفیشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۰.۲۶% منفی

شاخص صنعت: ۲.۰۱% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۲.۹۲% منفی

شاخص هم وزن: ۰.۰۴% مثبت


🆔 @aftabonline
وبگردی