آفتاب

چین از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدبه گزارش خبرنگار بین الملل پایگاه خبری آفتاب اتحادیه اروپا چین را به دلیل وضع قانون امنیتی علیه هنگ کنگ تحریم کرد.

این تحریم ها شامل محدودیت صادرات تجهیزات سرکوب اعتراضات به چین است، تحریم هایی که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

با اعمال قانون امنیتی چین درباره هنگ کنگ انگلیس اعلام کرد به ساکنان این منطقه تابعیت این کشور را خواهد داد.

آمریکا نیز در پی این قانون، چین را متهم به نقض حقوق بشر و تحریم هایی نیز علیه این کشور اعمال کرد.


🆔 @aftabonline