آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۷:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با روندی متعادل به ۱/۹۴۱/۱۵۷ واحد افزایش یافت.

شاخص بورس: ۱/۹۴۱/۱۵۷ واحد

درصد تغییر:  ۰.۳۷% مثبت

میزان افزایش: ۷/۲۲۱ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۱۹/۹۸۲ واحد

درصد تغییر: ۰.۴۲% مثبت

میزان افزایش: ۸۳ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۱۶۴

نماد بدون تغییر بورس: ۵

نماد منفی بورس: ۱۶۹


نماد مثبت فرابورس: ۱۵۹

نماد بدون تغییر فرابورس: ۲۱

نماد منفی فرابورس: ۱۱۷


نماد های موثر بر شاخص:

فولاد ۴.۹۶% منفی

فارس ۴.۹۷% منفی

خودرو ۴.۹۶% منفی

فملی ۴.۹۸% منفی

تاپیکو ۲.۶۲% مثبت

حکشتی ۵% مثبتشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۰.۲۶% منفی

شاخص صنعت: ۰.۳۷% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۰.۳۲% مثبت

شاخص هم وزن: ۰.۷۷% مثبت


🆔 @aftabonline