آفتاب

از خانه های خالی تا ۴۰ میلیون تومان مالیات دریافت می‌شودبه گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب، نرخ مالیات بر خانه های خالی توسط اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین شد.

اگر این طرح در صحن مجلس به تصویب برسد مالکان تهرانی خانه های خالی، باید سالی ۴۰ میلیون تومان مالیات به دولت بپردازند.

این یکی از طرح های موجود برای عدم احتکار خانه و بالا نرفتن قیمت آن و بالطبع اجاره بها است اما با توجه به نیاز روز افزون خانه توسط مردم فقط یک مُسَکن کوتاه مدت است.

در تهران حدود ۴۶۰ هزار واحد خالی وجود دارد که با این طرح می توان امیدوار بود که این واحد ها به فروش یا اجاره برسد.


🆔 @aftabonline
وبگردی