آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۵:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با روند نزولی به ۱/۹۴۶/۰۹۳ واحد کاهش یافت.

شاخص بورس: ۱/۹۴۶/۰۹۳ واحد

درصد تغییر:  ۰.۳۵% منفی

میزان افزایش: ۶/۸۱۸ واحد منفی


شاخص فرابورس: ۲۰/۱۱۱ واحد

درصد تغییر: ۰.۴۶% منفی

میزان افزایش: ۹۳ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۱۰۵

نماد بدون تغییر بورس: ۳

نماد منفی بورس: ۲۲۷


نماد مثبت فرابورس: ۱۲۹

نماد بدون تغییر فرابورس: ۶

نماد منفی فرابورس: ۱۵۵


نماد های موثر بر شاخص:

فارس ۴.۹۸% منفی

فولاد ۴.۹۶% منفی

فملی ۵% منفی

خساپا ۱۵.۷۳% مثبت

شتران ۴.۹۴% مثبت

شبندر ۴.۹۷% مثبتشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۱.۵۹% منفی

شاخص صنعت: ۰.۷۹% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۰.۷۴% منفی

شاخص هم وزن: ۰.۵۹% منفی


🆔 @aftabonline
وبگردی