آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۵/۴:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با روند افزایشی خود به ۱/۹۵۵/۸۵۸ واحد رسید.

شاخص بورس: ۱/۹۵۵/۸۵۸ واحد

درصد تغییر:  ۲.۸۸% مثبت

میزان افزایش: ۵۴/۷۱۱ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۲۰/۲۰۴ واحد

درصد تغییر: ۳.۵۱% مثبت

میزان افزایش: ۶۸۶ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۱۸۳

نماد بدون تغییر بورس: ۷

نماد منفی بورس: ۱۴۹


نماد مثبت فرابورس: ۱۶۲

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۶

نماد منفی فرابورس: ۱۰۳


نماد های موثر بر شاخص:

فملی ۴.۷۳% مثبت

شستا ۵% مثبت

شپنا ۴.۹۹% مثبت

فولاد ۱.۷۲% منفی

شتران ۴.۹۸% مثبت

شبندر ۴.۹۹% مثبتشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۲.۸۹% مثبت

شاخص صنعت: ۲.۹۷% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۲.۹۴% مثبت

شاخص هم وزن: ۴.۵% مثبت


🆔 @aftabonline