آفتاب

صالحی امیری: کرونا برنامه ۲۰۶ کشور را در المپیک دستخوش تغییر کردرییس کمیته ملی المپیک گفت: همه امروز باید در توکیو می‌بودیم اماکرونا تهدیدی بود که برنامه ما و ۲۰۶ کشور را برای حضور در المپیک توکیو دستخوش تغییر کرد.

ایرنا: «سید رضا صالحی امیری» روز جمعه در این باره اظهار داشت: همه باید در توکیو می بودیم و ملتی نظاره‌گر مسابقات و تلاش و قهرمانانش باشد اما این پدیده کرونا هم یک تهدید و هم یک فرصت بود.

وی ادامه داد: تهدید از این منظر که برنامه ۲۰۶ کشور را دستحوش تغییر کرد و فرصتی شد تا بار دیگر ما به فکر انسان‌هایی باشیم که در پس این بیماری که هموطنان دچار چالش، درد  و رنج شدند،  همدلی و همگرایی هم نوایی قهرمانان را شاهد باشیم.

رییس نهاد بین المللی ورزش کشور  می گوید:  فراموش نمی‌کنیم هدف از رسیدن به سکو، پرواز به سکوی پهلوانی مرام پهلوانی است. اگر امروز نتواستیم به توکیو برویم در کنار هموطنان هستیم وتمام شواهد و مستندات نشان می دهد که این رویداد به قوت خود باقی است  و سال آینده سوم مرداد ماه برگزار خواهد شد.

صالحی امیری این را هم گفت: از همه قهرمانان و فدراسیون ها و کادر سرپرستی تشکر می کنم که در این شراط سخت کرونا در کنار قهرمانان و ملت هستند و دستگاه ورزش کشور تهعد دارد  با تمام ظرفیت در کنار آنها باشیم و با حضور در المپیک توکیو کام ملت را شیرین می کنیم.

وی افزود:‌  ایمان دارم قهرمانان کشورمان با عزم  و روح و غیرت،   غرور ایرانیان را به جهانیان نشان خواهند داد.

امروز سوم مردادماه قرار بود سی دومین دوره بازی های المپیک به میزبانی ژاپن در توکیو برگزار شود که به دلیل شیوع کووید ۱۹ این رویداد به مردادماه سال آینده موکول شد.

تاکنون ۵۲ سهمیه توسط ورزشکاران در بخش انفرادی کسب شده است.