آفتاب

اهم اخبار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی گیلان ۲۶ تیر تا ۱مرداد ۹۹اهم اخبار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی گیلان ۲۶ تیر تا ۱مرداد ۹۹

اهم اخبار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی گیلان ۲۶ تیر تا ۱مرداد ۹۹ را در ویدئو زیر مشاهده فرمایید.


ویدئوها را مشاهده کنید