آفتاب

بیماران قلبی و ریوی همچنان از خانه خارج نشوندکیفیت هوای پایتخت امروز در دهمین روز متوالی از لحاظ غلظت آلایندگی ازن با شاخص ١١٧ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی، ریوی ، سالمندان، کودکان و زنان باردار است.

به گزارش روز جمعه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، همچنین میانگین غلظت آلاینده ازن طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١٠:٣٠امروز بر روی شاخص ١٠٣ در شرایط ناسالم برای همه گروه ها بود.

در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص ۵٨، ذرات معلق کمتر از ٢.۵ میکرون با شاخص ۶٨، دی اکسید نیتروژن با شاخص ٩۶ و منواکسید کربن با شاخص ٢۶ بوده است.

بر این اساس، ایستگاه‌های شهرداری  منطقه٢١ با شاخص ١٠٢، پیروزی منطقه ١٣ با شخص ٩٢ و شادآباد در منطقه ١٨ با شاخص ٨۶ طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین آلایندگی را به ثبت رسانده اند.

همچنین ایستگاه‌های اقدسیه منطقه ١ با شاخص ۵٩ ، پونک و گلبرگ منطقه ٨ هر دو با شاخص ۶٠ در همین مدت با کمترین آلایندگی، در شرایط سالم بودند.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.

از ابتدای امسال ۱۵ روز هوای پاک، ٨٣ روز هوای قابل قبول یا همان سالم و ٢۶ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و ٢ روز ناسالم برای همه گروه ها به ثبت رسیده است.