آفتاب

سیدشمس الدین‌حسینی رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین‌مالی مجلس شددکتر سیدشمس الدین‌حسینی نماینده رامسر و تنکابن وعباس آبادبا انتخاب و اتفاق آرای نمایندگان عضو حاضر به عنوان رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین‌مالی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آفتاب، احمد دنیامالی نماینده بندرانزلی نیز در این انتخابات به عنوان‌نایب رییس فراکسیون انتخاب شد.
بر اساس نتایج این‌انتخابات رحمت اله نوروزی نماینده علی آباد و رمضانعلی سنگدویی نماینده گرگان به ترتیب به عنوان دبیر اول و دوم و علی اصغر باقرزاده نماینده بابلسر و فریدونکنار به عنوان‌ سخنگوی فراکسیون‌ توسعه پایدار و تامین‌مالی انتخاب شدند.
وبگردی