آفتاب

مهرداد بذر باش رئیس دیوان محاسبات شدبه گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب نمایندگان مجلس با ۱۵۸ رای مهرداد بذر پاش را به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب کردند.

مهرداد بذر پاش مدیر اسبق سایپا و سازمان ملی جوانان در دوران محمود احمدی نژاد بود.

وی مدتی نیز مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه اصولگرای وطن امروز بود که با شکایت مرحوم هاشمی رفسنجانی از وی جنجال آفرین شد.