آفتاب

واعظی: تحریم غیرانسانی و پوسیده‌ کنار گذاشته شودرییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: سیاست تحریم؛ سیاست غیرانسانی، ظالمانه و پوسیده‌ای است که باید کنار گذاشته شود این فقط نظر ایران نیست.

محمود واعظی روز دوشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: اعتراض مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به استفاده آمریکا از تحریم‌های اقتصادی نشان می‌دهد حتی متحدان آمریکا هم از اعتیاد این کشور به تحریم به ستوه آمده‌اند.

رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: سیاست تحریم، سیاست غیرانسانی، ظالمانه و پوسیده‌ای است که باید کنار گذاشته شود این فقط نظر ایران نیست.

«جوسپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در این بیانیه ای،  با بیان اینکه شاهد روند رو به رشد تحریم علیه ایران، کوبا،  دیوان کیفری بین‌المللی و بتازگی پروژه نورد استریم ۲ و ترک‌استریم هستیم،  افزود: اتحادیه اروپا به عنوان یک اصل مخالف استفاده از تحریم توسط کشورهای ثالث علیه شرکت‌های اروپایی است که مشغول داد و ستد قانونی هستند. علاوه بر این، استفاده از تحریم‌های فرامرزی را خلاف مقررات بین‌المللی می‌داند. سیاست‌های اروپایی در داخل اروپا تشخیص داده می‌شود و نه کشور ثالث.